Професионални съвети, счетоводно обслужване, комплексни административно – правни услуги на едно място.

Консултации и административни услуги на чужди граждани, свързани с придобиване на недвижими имоти, бизнес планиране и пребиваването им в Република България.